LETISKO


Štartujeme z letiska Dobrá Niva

Letisko sa nachádza na strednom Slovensku, približne 10 km od mesta Zvolen. Je tvorené trávnatým vzletovým a  pristávacím pásom o rozmeroch 600 × 35 m, v ktorom je situovaná spevnená vzletová a pristávacia dráha (VPD) o rozmeroch 500 × 12 m. Na južnom konci VPD je zriadená manipulačná plocha o rozmeroch 50 × 50 m. Povrch VPD a manipulačnej plochy je asfaltový. VPD je orientovaná v smere 171º/351º a v jej strede je umiestnený vzťažný bod s nadmorskou výškou 348,5 m/1143ft n.m. Na severnom konci VPD je zriadené predpolie o rozmeroch 50 × 35 m. Dráha je k dispozícii aj v zime.